Üniversitede kişiye özel kadro davası

Ankara Üniversitesi’ne Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı’nda Prof. Dr. kadrosu için açılan ilana başvuran, ancak “bekleme zamanı” gerekçesiyle başvurusu dikkate alınmayan doçent doktor elenip, eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Safa Kapıcıoğlu’na “adrese teslim kadro açıldığı” iddiasıyla dava açıldı. Ankara 3. İdare Mahkemesi üniversiteden savunma isterken, avukat Raziye Ünal üniversitenin bu “yanlıştan dönmesi için” 7 profesör, 5 doçent doktor ve bir yardımcı doçent doktor imzalı ihtarname çekti. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ise konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Ankara Üniversitesi’ne Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı’nda Prof. Dr. kadrosu için açılan ilana başvuran, ancak “bekleme zamanı” gerekçesiyle başvurusu dikkate alınmayan doçent doktor elenip, eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Safa Kapıcıoğlu’na “adrese teslim kadro açıldığı” iddiasıyla dava açıldı. Ankara 3. İdare Mahkemesi üniversiteden savunma isterken, avukat Raziye Ünal üniversitenin bu “yanlıştan dönmesi için” 7 profesör, 5 doçent doktor ve bir yardımcı doçent doktor imzalı ihtarname çekti. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ise konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı’nda profesör alımı için çıkılan ilan 8 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. İlanda bu akademik kadro için aranan şartlar, “Çocuk ortopedisi alanında gelişimsel kalça displazisinin erken teşhisi ve önlenmesi için kalça ultrasonografisi uygulamaları ile tıp eğitiminde uzaktan elektronik eğitim, web tabanlı ve mobil eğitim ortamlarının hazırlanması konularında çalışmaları olmak” diye açıklandı. Bu kadroya ilişkin aranan şartların kişiye özel olduğu öne sürüldü. Eski YÖK Başkanvekili Safa Kapıcıoğlu için üniversitede kadro açıldı. Ancak bir doçent de bu kadroya başvurdu. Kadro için 2 aday yarışacaktı. Fakat üniversite yönetimi başvurusunu, doçentlikte geçen süresi ilanın yayınlandığı 25 Eylül tarihinde dolmasına karşın bu sürenin dolmadığı gerekçesiyle reddetti. Ancak akademik mevzuata göre Kapıcıoğlu’nun kadro için yarıştığı rakibinin doçentlikte geçen süresinin dolup olmadığına bakmak için başvuruların incelendiği tarihin dikkate alınması gerekiyordu.

Üniversitenin bu ilanı mahkemelik de oldu. Avukat Raziye Ünal müvekkilinin bu kadro mağduriyetiyle ilgili, üniversitenin açtığı kadro ve şartlarının iptal ve yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme üniversiteden savunma istedi. Ünal ise mahkeme süreci sonuçlanana kadar müvekkilinin mağdur olmaması için üniversiteye ihtar çekti. Ünal’ın çektiği ihtarnameye üniversitenin “yanlıştan dönmesi için” 7 profesör, 5 doçent doktor ve bir yardımcı doçent doktor da imza attı. İhtarnamede “kişiye özel kadro” şöyle açıklandı:

“8 Eylül 2023 tarih ve 32303 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 09.03.2021 tarihli 31418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine ve YÖK Personel Dairesi Başkanlığı tarafından 11.04.2023 tarihinde tüm üniversitelere gönderilen E-82444403-299-25839 sayılı Akademik Kadro İhdasında Dikkat Edilecek Hususlar konulu yazı içeriğine aykırı olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı için kişiye özgü profesörlük kadro ilanı ile ilgili olarak açılmış olan dava kapsamında bilgilendirme ve akademik kurul kararı doğrultusunda düzeltici işlem tesis edilmesi talebi.

“GOOGLE TARAMASINDA BİLE TEK KİŞİ ÇIKIYOR”

Üniversiteniz tarafından 08 Eylül 2023 tarih ve 32303 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı için profesörlük kadro ilanı incelendiğinde ilanın sadece tek bir kişiyi tanımlar nitelikte olduğu, söz konusu kişinin yayınlarına yer verilmek suretiyle ilgili yönetmelik hükümlerinin ihlal edildiği açıktır. Kadro ilan metninde (Çocuk ortopedisi alanında gelişimsel kalça displazisinin erken teşhisi ve önlenmesi için kalça ultrasonografisi uygulamaları ile tıp eğitiminde uzaktan elektronik eğitim, web tabanlı ve mobil eğitim ortamlarının hazırlanması konularında çalışmaları olmak) açıklamasına yer verilmiş olup, Google üzerinde tarama yapıldığında dahi bu spesifikasyonlar yan yana geldiğinde tek bir kişi ile özgülenmesi ilanın ne denli kişiye özel hazırlanmış olduğunu açıkça ortaya çıkarmaktadır. İlan metninde tanımlanmış olan kişi ise Prof.Dr.M.İ.Safa Kapıcıoğlu olup, (Eski YÖK Başkan vekili) tanımlanan eser ve çalışmalar ona ait olduğu gibi ilan edilen kadro da ona ilan edilmiş durumdadır.

“KİŞİYE ÖZEL İHDAS”

Kişiye özel kadro ihdasının 9 Mart 2021 tarihli 31418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine ve YÖK Personel Dairesi Başkanlığı tarafından 11 Mart 2023 tarihinde tüm üniversitelere gönderilen E-82444403-299-25839 sayılı Akademik Kadro İhdasında Dikkat Edilecek Hususlar konulu yazı içeriğine aykırı olduğu açıktır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD tarafından alınmış olan 11 Eylül 2023 tarihli akademik kurul kararında da ilgili ilanın mevzuat hükümlerine aykırı olduğunu, ilan edilen bu özel şartların belirli kişileri işaret ederek bu kadrolara sadece bu kişilerin müracaatına olanak sağlayacak ve diğer adayların müracaatına engel olup, geriye dönüşü ve telafisi mümkün olmayan hak kayıplarına sebebiyet vereceğini; dolayısıyla, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nce ilan edilen ve Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından kabul görmeyen kadroların ve konulan ön koşulların iptal edilmesi için gerekli idari ve hukuki işlemlerin ivedilikle başlatılmasına dair alınan karar aynı gün Dekanlık Makamına iletilmiştir.

İdareniz tarafından düzeltici bir işlem tesis edilmediğinden tarafımızdan Ankara 3.İdare Mahkemesi 2023/1616 Esas sayılı dava dosyasında açılmış olan iptal davası derdest olup buna ilişkin olarak yürütmeyi durdurma savunmadan sonra verilen ara karar örneğini de ekte sunuyoruz. Söz konusu dava dosyasında ilgili ana bilim dalında bulunan ve akademik kurul kararının altında imzası olan tüm diğer öğretim üyeleri de davacı yanında davaya müdahil olma isteminde bulunmuştur.”

PROF. DR. KAYIHAN PALA DA YUSUF TEKİN’E SORDU

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala da konuyla ilgili TBMM’ye soru önergesi verdi. Pala Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’ni yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde, şunları yanıt istedi:

“8 Eylül 2023 tarih ve 32303 sayılı Resmi Gazete’de yayınlananAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi kadro ilanları09.03.2021 tarihli 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe uygun mudur? Söz konusu kadro ilanlarına ilişkin, Üniversitenin Tıp Fakültesi Ana Bilim Dallan tarafından alınmış herhangi bir Anabilim Dalı kurul kararı var mıdır? Söz konusu kadrolar için ayrı ayrı kaç başvuru yapılmıştır? Alım yapılmış olanlar hangileridir?”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x